Kingo, Thomas I smukke Børn og fromme

Om Børne-Lydighed, og deres Pligt,
under dend Melodie:
Jeg vil din Priis udsiunge, etc.

1.

I smukke Børn og fromme,
I Sions Planter smaa,
Hid bør I nu at komme,
Her bør I lyde paa!
Her skal I give Agt
Paa JEsum eders Broder,
Gaar frem, I vakre Poder,
Og staar paa eders Vagt.

2.

Seer paa hans Himmel-sæder,
Hvor hand i Barndoms Aar
Til HErrens Tempel træder,
Og med Forældre gaar
Til HErrens Boligs sted!
O gaar, I unge Siæle,
Fra Verdens Ondskabs Trælle,
Udi hans Foode-fied.

3.

Ald Lykkes Morgenrøde
Paa eders Ungdom staar,
Om I hos Gud vil møde,
Og eders Ungdoms Aar
172 Opoffre Gud med fliid,
Da skal I vist optræde
Til Naade, Held og Glæde,
Ald eders Lives Tiid.

4.

I Kirke og i Skoole,
Hvor JEsus læres ræt,
Hvor alle Naaders Soole
Er i Guds Kundskab sæt,
Did skal I gierne gaa!
Der skal I Himlen finde,
Stoor Tugt og Lærdom vinde,
Til Ærens Top at naa.

5.

Lad andre sig kun legge
Paa bløde Bulster hen,
Lad Verden med dem degge,
Og være deres Ven,
Lad kun i Lyst og Leeg
Ald deres Ungdom være,
De skal dog aldrig bære
Guds Fryde-høstes Neeg.

6.

Forældre skal I lyde,
Som eders JEsus giør,
Hvad i Guds Frygt de byde,
I gierne følge bør!
173 O salig er dend Siæl,
Som HErrens Frygt opammer,
Og Tugtens Riis annammer,
Dend gaar det ævig vel!

7.

I Himlens unge Pooder,
Forældres søde Haab,
Hvis Navn og Naade-Flooder
Gaar ud fra Christi Daab,
Gud eder lade saa
I JEsu Fodspoor træde,
I til hans Ære-sæde
Og Himmel voxe maa.
Th:Kingo.