Kingo, Thomas O Fader udi Himmelen

1.

O Fader udi Himmelen,
Ved din Søn hør vor Bøn,
Hand er os fød og given vist
Til ald vor Hielp og Trøst,
Vær os mild O Fader, Haleluja.

2.

O Christe Konning i Ævighed,
Vi bede dig vær os bliid,
Du som Døden haver fordervet,
Og os salighed forhvervet,
Bønhør os O HErre, Haleluja.

3.

Hellig Aand vor Bøn til dig,
O Gud vor Trøstermand,
Samvittighedsens trøst, hiertens lyst,
Affslet alle Christnes brøst.
Fred og Glæde giv os, Lover HErren.

4.

Konningens Daatter aff Ævighed,
Christi Brud glæder sig,
For dend hun haver i Aanden undfangen,
Hand er, som hand sagde, opstanden.
Hun sig paa Gud forlader, Haleluja.