Om tekstportalen

Det Kgl. Biblioteks tekstportal er udviklet af Det Kgl. Bibliotek, og portalen indeholder indscannede og digitalt fødte tekster, som er af dansk oprindelse og som har forbindelse til Det Kgl. Biblioteks kulturarvssamlinger.

Indholdet i tekstportalen er opdelt i tekstsamlinger. De tilgængelige informationstyper i samlingerne kan være meget forskellige og er styret af indholdsleverandørerne. Derfor ses ganske varierende præsentation af teksterne i tekstportalen.

Anvendelsen af tekstportalen opleves typisk i tre niveauer:

Forsiden => Søgesiden => Læsesiden

Desuden kan man gå dybere i kommentarer, tekstkritik o.a. hvor de findes.

Forsiden

På forsiden finder man en oversigt over alle tekstsamlinger i tekstportalen.

Samlingerne er angivet med en ikon, og det er muligt at søge på tværs af alle samlinger.

Ved at klikke på en ikon vises en beskrivelse af samlingen på søgesiden.

Søgesiden

På søgesiden findes tekstsøgning i den øverste bjælke, andre søgekriterier i venstre kolonne, og til højre vises søgeresultater eller en beskrivelse af en samling.

Man kan frit kombinere tekstsøgning og andre søgekriterier. Klik på ’Søgetips’ for at læse om tekstsøgning.

Som udgangspunkt søger man i den samlede mængde tekster i tekstportalen, dog indgår redaktionelle tekster ikke i søgeresultatet.

Ved at vælge søgefilteret ’Samling’ i venstre kolonne kan man afgrænse sin søgning til en enkelt samling. Dette svarer til at klikke på en samling på Forsiden.

Ved at klikke på et søgeresultat præsenteres teksten på læsesiden.

Læsesiden

På læsesiden vises den digitale tekst samt evt. en tilhørende faksimile (et billede af den oprindelige tekst). Som udgangspunkt er faksimilen skjult. Den vises ved klik på knappen ’Faksimile’ ().

Gule markeringer i teksten fortæller, hvor tekstsøgningen har fundet match. De kan skjules ved at klikke på knappen ’Søgemarkering’.

Man kan bladre i den digitale tekst ved at benytte den lodrette scrollebjælke. Bladring i den digitale tekst medfører automatisk bladring i faksimilerne og vice versa. Man kan zoome ind/ud og bladre i faksimilerne ved klik på valgmulighederne over faksimilen.

I visse digitale tekster findes særlige små markører. Ved klik med mus på disse vises fx tekstkommentarer () og tekstkritik (). Andre steder vil der blive vist en kort forklaring eller identificering når musemarkøren holdes over en opmærket passage.

Platforme

Tekstportalen er forberedt til visning i nyere browsere såsom Google Chrome, Edge, Firefox og Safari. Visninger er tilrettelagt til tabletcomputere (fx iPad) og større skærme fx i Windows, Mac og Chromebook. Tekstportalen understøtter ikke smartphones.

Tekstportalens udvikling

Tekstportalen er et produkt som vil udvikle sig over flere år, og hensigten er at benytte en ensartet måde at indkode informationer på for de mange forskellige tekster. Baseret på dette kan Det Kgl. Bibliotek skabe ensartede søgemetoder og visningselementer på tværs af alle samlinger. Med tiden forventer Det Kgl. Bibliotek at forbedre både søgemuligheder og tekstpræsentationer.