Kingo, Thomas Lov og Tak og ævig Ære

Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

1.

LOv og Tak og ævig Ære
kee dig, O Guds hierte Søn,
Som en Tiener vilde være
Kommen udaff Davids kiøn!
Søde JEsu, lær du mig
At jeg vandrer rettelig
Og i dine Fodspor træder,
Ja udi din Vey mig glæder.

2.

Lad mig aldrig dig forsage,
Om end Kors og Kummer mig
Skal i denne Verden plage,
Men at Jeg dog Hiertelig
Elsker dig indtil min Død,
Og forsukrer ald min Nød
Med din Fødsel, Død og Smerte!
Tag dem aldrig fra mit Hierte.
Th:Kingo.

* * 120

Her hen hører og disse Psalmer

Fra Himlen høyt kom vi nu her, etc. pag. 118.

HErre Christ Gud Faders enbaarne Søn, etc. pag. 89.