Kingo, Thomas I som aff hiertet ynckes vil

Under dend Melodie:
Jeg løffter høyt op Øyne mine, etc.

I som aff hiertet ynckes vil, At frelseren er saa reed til, Udi sin smertefulde Nød, Her hid og hører hvor hans Død Beklages aff hans selskabs flock, Jeg veed i skal faa medynk nok.

Maria Magdalena.

[2] O Jammerfulde Angst og Nød, Seer jeg dog her min JEsum Død, Ah! hand er borte, Kaald og stiv, Som eene var mit Haab og Liv. Ah! JEsu tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

Maria Jacobi.

[3] Nu har dend gandske Jorde-Kreds Ey noget, som mig giør tilfreds, Min Trøst og Glæde, Guds Søn sød, Mit Liv og Kierlighed er død. Ah! JEsu tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

Salome.

[4] Dit gusten Ansigt, JEsu good, Betager mig mit Hierte-Mood, Din slet bortfaldne Rosen-Mund, Mig saarer Liv og Siæl i Grund. Ah! JEsu tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

Maria Magdalena.

[5] Jeg veed vel at du mig til Trøst, Dit dyre Blood slet har udøst; At jeg nu kand fornøye dig, Da vil jeg gandske hendøe mig. Ah! JEsu tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

Maria Jacobi.

[6] Giv mig din Pine, Kaars og Grav, Tryk mig i dine Vunders Hav, Forær mig med din sidste Nød, Og giør mig gandske lig din Død. Ah tag! ah tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

499
Sulamith.

[7] Ah! JEsu lad her ikke mig! Tag mig hen i din Grav med dig! Giv i dit søde hiertes skrin Mig hvil' og Grav foruden || Pin'! Ah! JEsu tag mit Liv fra mig, Jeg har ey hvile uden dig.

M: Peder Møl.