Kingo, Thomas Samlede skrifter

Udgivet af
Det danske Sprog= og Litteraturselskab
med Støtte af
Alfr. Goods Personalhistoriske Fond og
Carlsbergfondet