Kingo, Thomas INDHOLD

INDHOLD

  VINTERPARTEN AF DANMARKS OG NORGES KIRKERS FORORDNEDE PSALMEBOG (1689)

 • Titelkobber, Titelblad og Tilegnelse i Facsimile ......... 1
 • Tilskrift til Kongen .................................. 6
 • Portræt af Kingo med latinsk Æredigt ................. 11

Kirkesalmer og Sange.

Hvor intet andet bemærkes, findes der til hver Søn- og Helligdag flg. Salmer: 1° En Salme af Kingo over Epistelen (til Afløsning af det gamle Graduales Halleluja). 2° En Salme af Kingo over Evangeliet med 2 Strofer paa Melodi: I Jesu Navn skal al vor Gerning ske (beregnet til at synge "i Prædikestolen"). 3° En (eller flere) Salmer af Kingo over Evangeliet, beregnet til at synge ved Gudstjenestens Slutning. Dertil som Regel: 4° Andre Salmer over Evangeliet, og undertiden 5° en Gruppe af Salmer med mere almindeligt Indhold, der staar i en løsere Forbindelse med Dagens Tekst. Disse sidste Grupper anføres særskilt nedenfor.

 • 1. Søndag i Advent; herunder ogsaa de Salmer og liturgiske
 • Stykker, der synges hver Søndag (Nr. 1-25)........ 13
 • Før Prædiken (Nr. 1-2) ............................. 13
 • Efter Epistelen (Nr. 3-4) ............................ 14
 • (Ved Bryllup)...................................... 15
 • Efter Evangelium (Nr. 5)............................ 16
 • Efter Prædiken (Nr. 6).............................. 17
 • VI
 • Ved Daab (Nr. 7-10) ............................... 17
 • Ved Nadver (Nr. 11-19)............................. 19
 • Til Slutning (Nr. 20-25; Nr. 20 er den i Ritualet forord nede Salme at synge i Prædikestolen)............... 40
 • 2. Søndag i Advent (Nr. 26-35b)....................... 48
 • Om Dommedag og det evige Liv (Nr. 29-35b)........ 53
 • 3. Søndag i Advent (Nr. 36-43) ........................ 68
 • Om Christi Person og Embede (Nr. 40-43) ........... 74
 • 4. Søndag i Advent (Nr. 44-48) ........................ 82
 • 1. Juledag; herunder liturgiske Stykker til alle Helligdage fra Jul til Kyndelmesse (Nr. 49-64) ................ 89
 • Kyrie (Nr. 49) ..................................... 89
 • Efter Epistelen (Nr. 50-51) .......................... 90
 • Før og efter Prædiken (Nr. 52-54) ................... 93
 • Til Slutning (Nr. 55-64) ............................ 95
 • 2. Juledag (Nr. 65-68)................................. 106
 • 3. Juledag (Nr. 69-72)................................. 114
 • Søndag mellem Jul og Nytaar (Nr. 73-75) .............. 120
 • Nytaarsdag (Nr. 76-81)................................ 125
 • Søndag mellem Nytaar og H. Tre Konger (Nr. 82-88).... 136
 • 2. Davids Salme (Nr. 85)............................ 141
 • 42. Davids Salme (Nr. 86)........................... 144
 • Hellig Tre Kongers Dag eller Christi Aabenbarelses Dag (Nr. 89-94) ...................................... 149
 • 1. Søndag efter H. Tre Konger (Nr. 95-105)............. 158
 • Samtale mellem Maria og Jesus (Nr. 98) ............. 163
 • Om Børnetugt (Nr. 99-100).......................... 168
 • 2. Søndag efter H. Tre Konger; herunder Bryllupssalmer (Nr. 106-115) .................................... 177
 • 3. Søndag efter H. Tre Konger (Nr. 116-123; 2 Gange 2 Evangeliesalmer af Kingo)......................... 194
 • VII
 • 4. Søndag efter H. Tre Konger (Nr. 124-128)............ 207
 • 5. Søndag efter H. Tre Konger (Nr. 129-133)............ 215
 • 6. Søndag efter H. Tre Konger (Nr. 134-137)............ 224
 • Erindring om Verdens Usselhed og Himmelens Herlighed (Nr. 137) ........................................ 231
 • Mariæ Renselses eller Kyndelmesse Dag (Nr. 138-141; to Salmer af Kingo at synge i Prædikestolen).......... 235
 • Taksigelsens Fest d. 11. Februar (Nr. 142-149b)........... 242
 • 124. Davids Psalme (Nr. 142) ........................ 242
 • Over Evangelium, Matt. 7. (Nr. 143) ................. 244
 • Ambrosii og Augustini Lovsang (Nr. 144)............. 245
 • Takkesalmer (Nr. 145-149 b) ......................... 246
 • 1. Søndag efter Kyndelmesse (Nr. 150-152).............. 256
 • 2. Søndag efter Kyndelmesse (Nr. 153-155).............. 261
 • Fastelavns Søndag (Nr. 156-159) ....................... 267
 • 1. Uge i Faste (Nr. 160-168)........................... 276
 • 1. Søndag i Faste (Nr. 169-174)........................ 304
 • 2. Uge i Faste (Nr. 175-177)........................... 317
 • 2. Søndag i Faste (Nr. 178-181)........................ 326
 • 3. Uge i Faste (Nr. 182-186)........................... 333
 • 3. Søndag i Faste (Nr. 187-189) ........................ 355
 • 4. Uge i Faste (Nr. 190-195).......................... 361
 • 4. Søndag i Faste eller Midfaste Søndag (Nr. 196-202b) .. 384
 • 5. Uge i Faste (Nr. 203-205)........................... 400
 • Søndag efter Midfaste (Nr. 206-209).................... 414
 • 6. Uge i Faste (Nr. 210-212)........................... 420
 • Mariæ Bebudelses Dag (Nr. 213-217)................... 435
 • Palmesøndag (Nr. 218-220) ............................ 447
 • 7. Uge i Faste (Nr. 221) .............................. 453
 • Skærtorsdag (Nr. 222-223)............................. 457
 • VIII
 • Over Epistelen (Nr. 222) ............................ 457
 • Om Fodetvætten (Nr. 223) .......................... 461
 • Langfredag (Nr. 224-231) ............................. 465
 • Om Christi Korsfæstelse (Nr. 224) ................... 465
 • Om de syv Ord (Nr. 225)........................... 475
 • En elendig Sjæls Oprejsning (Nr. 226) ............... 479
 • Andre Salmer (Nr. 227-231) ......................... 488
 • 1. Paaskedag; herunder liturgiske Stykker til alle Helligdage
 • fra Paaske til Pinse (Nr. 232-241) ................. 499
 • Kyrie (Nr. 232) .................................... 499
 • Efter Epistelen (Nr. 233-234) ........................ 499
 • Til Slutning (Nr. 235-240) .......................... 502
 • Til Tolvprædiken og Aftensang (Nr. 241)............. 513
 • 2. Paaskedag (Nr. 242-244)............................. 516
 • 3. Paaskedag (Nr. 245-247)............................. 522
 • 1. Søndag efter Paaske (Nr. 248-250) ................... 529

  Ende paa Vinterparten.

 • Salmer paa de ordinære Onsdags og Fredags Bededage (Nr. 251-263) .................................... 536
 • Litaniet (Nr. 257) .................................. 544
 • Register............................................. 552
 • Kolofon i Facsimile ................................. 563