Grundtvig, N. F. S. Af Høiheden oprundet er

No. 116. *)

Af Høiheden oprundet er
En Morgen-Røde klar og skiær,
Guds Sandhed og Guds Naade!
Du Himlens Morgen-Røde skiøn,
Gud Faders og Marias Søn,
Mig fryder overmaade,
Liflig,
Venlig,
Stor og herlig,
Hjertens-kiærlig,
Med Du haver
Lys og Liv til Nyaars-Gaver!

Du Kvindens Sæd og Davids Son,
Som hær Almægtighed i Løn,
O Du høihaarne Konning!
En Throne er dit Krybbe-Rum,
Dit Riges Evangelium
Er sødt som Mælk og Honning!
Herre,
Kiære!
Hjertets Manna!
Hosianna!
Dig til Ære
Glad i Aanden vil jeg være!

Du Soel, som smelter Hjertets lis,
Lad Livets Flod nu til din Priis
I Brystet mit udspringe,
Saa, Jesus , Dig i allen Stund
Jeg elsker ret af Hjertens Grund,
Din Kiærlighed mig tvinge,

* 272

Saa jeg
Evig
Dig maa bære
Tak og Ære,
For du vilde
Lædske mig af Livets Kilde!

Ja, i min Gud jeg fryder mig,
Naar Du til mig seer mildelig,
Med din Miskundheds Øie,
O Jesu Christ, min Frelser god!
Dit Ord, med Aand og Vand og Blod,
Mig til dit Bryst ophøie!
Tag mig!
Favn mig!
Aand i Barmen
Himmel -Varmen,
Saa din Naade
Er mig Nok i alskens Vaade!

Gud-Fader! Du, min Skaber blid,
I Sønnen din fra evig Tid
Saa inderlig mig elskte;
Du med din Søn troloved mig,
Jeg er Hans Brud forunderlig,
Han mig fra Døden frelste!
Eia!
Eia!
Som jeg hører,
Han hjemfører
Mig med Glæde
I dit Huus til Dronning-Sæde!

Frisk op med Instrumenters Lyd,
Trompet, Basun til Lyst og Fryd!
For Dronning jeg skal være!
273 Trolovet har mig sandelig
Med Kongens Søn af Himmerig
Guds Aand i Tugt og Ære!
Høi-Sang!
Bryd ud!
Jubilerer!
Triumferer!
Himlens Hære!
Alle til min Brudgoms Ære!

O Gud skee Lov! jeg skal ei døe!
Min Frelsermand er A og Ø,
Begyndelse og Ende!
Han fører mig paa Brudgoms-Viis
Til Himmerig, til Paradis,
Fra Jammer og Elende!
Amen!
Amen!
Kom, Du Milde,
Ei for silde!
Kom, Du Kiære!
Kun hos Dig er godt at være!