Grundtvig, N. F. S. Vaagn op, du Helgen-Kiæde

No. 125 . *)

Vaagn op, du Helgen-Kiæde!
Velsign vor Herres Dag!
Bryd ud med hellig Glæde
Christ-Kirkens Venne-Lag:
Velkommen, Morgen, med Guds Fred,
Til Hvilens Dag i Evighed!

I Søndags-Morgenrøden
Stod Livets Herre op,
Med Seier over Døden
Og Mørkets hele Trop,
Og skiøndt Han i det Høie boer
Hans Øie hviler dog paa Jord!

Hil være Dig, Forsoner!
Lad det Halleluja,
Som Himlen giennemtoner,
Gienlyde nedenfra!
Din Helte-Daad i Herrefærd
Er evig Priis og Ære værd!

* 293

Drag Sværdet nu af Skede!
Bestig din høie Hest!
Lær Kæmperne hernede,
Dem Freden tjener bedst!
Lad mange Vaaben lægges ned
For Almagts Fod i Kiærlighed!