Grundtvig, N. F. S. Sidder rolig i Jerusalem

No. 332 . *)

Sidder rolig i Jerusalem,
Sagde, Herre, Du til Dine,
Til Jeg sender jer fra Lysets Hjem
Saalerne og Klæder mine
Med en Trøster, som til mig er Mage,
Og som jer til Enden skal ledsage,
Være eders Soel og Skjold!

Kom, Du Faderens og Sønnens Aand!
Reis afby og giæst vor Hytte,
Sammenknyt igien med Lue-Baand,
Medens alle Stammer lytte,
Tungerne, som før Du maatte dele,
For sin Vei fordærvede det Hele!
Skab et stort Halleluja!

Skab et Apostolisk Tungemaal,
Glødende af Guddoms-Ordet,
Blødt som Olie og haardt som Staal,
Hjerteligt, med Kraft omgjordet,
Saa forstumme maae de tomme Triller,
Tonesatte efter Hedning-Griller,
Ved vort Chors Halleluja!

*