Grundtvig, N. F. S. Er du skriftklog paa Guds Rige

No. 70 .

Er du skriftklog paa Guds Rige ,
Underviist af Herrens Aand,
Du af Ham dig lader sige,
Vogter paa Hans milde Haand,
Trøstig Bord i Ørken dækker,
Tager Alt hvad Han dig rækker:
Nyt og Gammelt, Surt og Sødt,
Høit og Lavt og Haardt og Blødt,
Rammer saa det Rette!

Er du skriftklog kun paa Tanker ,
Som i Hjernen de gaae rundt,
I det Smulle kast da Anker!
Tal om Verden smukt og sundt!
Men tie stille med Guds Rige ,
Du ei veed hvad Det vil sige!
Tal ei om et evigt Liv!
Det Guds Dyb, alt som Hans Bliv,
Kun Guds Aand randsager!