Grundtvig, N. F. S. O, Du Guds Lam

No. 259. *)

O, Du Guds Lam!
Med Korsets Skam,
Du bar al Verdens Synder,
Derfra al Trøst begynder;
Miskundelig,
Forbarm Du Dig!

O, Du Guds Lam!
Med Korsets Skam,
Du bar al Verdens Synder,
Dermed al Fred begynder;
Af Kiærlighed
Giv os din Fred!

O, Du Guds Lam!
Med Korsets Skam,
Du bar al Verdens Synder,
Derfra vort Liv begynder;
Vor Død til Trods,
Opliv Du os!