Grundtvig, N. F. S. Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

No. 315 . **)

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde,
Tvinger vor Tunge til lystig at kvæde,
Thi Christ med Sjæl og Krop
Nu foer til Himmels op,
Vor Fyrste og Frelser at være!

Kongelig saaes den Herre opfare,
Helgene fulgde Ham glade i Skare
Og alle Engle-Chor
Modtog med Ære stor
Den Helt, som har Døden betvunget!

Høit Han opfoer med det fangede Fængsel,
Trøster nu Sine i al deres Trængsel,
Og kommer snart igien,
Som deres fuldtroe Ven
Det Verden skal faae at fornemme!

* * 578

Da naar Han kommer i Skyerne klare
Hemmelighederne at aabenbare,
Da Lykken vi har fat,
Vor Synd er os forladt,
I Glemselens Afgrund begravet!