Grundtvig, N. F. S. Hedenskabets Frelser-Mand

No. 157 . *)

Hedenskabets Frelser-Mand,
Født af Mø i Jødeland,
Saa »eenbaaren« er Guds Ord,
Som i Himmel, saa paa Jord!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Ja, lad Vantro holde Styr!
Som din Æt er og din Byrd,
Livsens Frugt i Hjerte-Grund
Er Guds Ord af Engle-Mund!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Ord blev Kiød, men Kiød ei Ord,
Moder kun har Aand paa Jord,
Føde maatte under Sky
Søn af Gud en Jomfru bly!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Solen stiger morgenrød,
Som en Helt af Jomfru-Skiød,
Saa af Bølgen himmelblaa
Maatte ogsaa Du opstaae!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Paa sin Bane, prud og væn,
Soel gaaer ned, staaer op igien,

* 344

Saa og Du vidunderlig
Fra og til dit Himmerig!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Evig Aanders Fader lig,
Du vort Kiød tilegned Dig,
Lagde i det Aandens Kraft,
Gav til Blod os Livets Saft,
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Hvi har Krybben Sole-Glands?
Hvi fik Natten Straale-Krands?
For Du vil i Nat og Nød
Være Troens Morgen rød!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!

Du, som her paa Verdens Øe
Fødtes af Maria Mø,
Søn af Jordens Lilje-Vaand!
Gud med Fader og med Aand!
Vær velkommen til os Smaa,
Fra det Blaa!