Grundtvig, N. F. S. Engle i Skare

No. 338 . *)

Engle i Skare
Glade nedfare,
Knæle med os omkring Bordet,
Hvergang i Ordet
Ypperste-Præsten i Choret indgaaer,
Hyrden opoffrer sig selv for sin Hjord;
Med os istemme de lystelig da:
Gud være lovet! Halleluja!

Troende Sjæle!
Lad os da knæle
Tidig til Maden paa Bordet:
Herren i Ordet,
Æde og drikke Hans Kiød og Hans Blod,
Saa vi kan smage at Herren er god!
Alle vi s junge med Engle da:
Gud være lovet! Halleluja!

Ham vi velsigne,
Salig at ligne,
Altid os ligger paa Tunge
Hvad vi nu sjunge:
Smagt har vi alle at Herren er god,
Drukket vi har af Guds Saligheds Flod,
Alle med Engle vi fare herfra!
Gud være lovet! Halleluja!