Grundtvig, N. F. S. En sød og liflig Klang

No. 167 . *)

En sød og liflig Klang
Er i vor Jule-Sang,
Vor Trøst og Hjelp i Nøden,
Vor Gud med Frelser-Navn,
Med Glands som Morgen-Røden,
Er i vor Moders Favn,
Os Smaa til evigt Gavn! :,:

* 359

O lille Jesus min!
Saa faver og saa fiin!
Om Dig Guds Engle kvæde
I Himlen Dag og Nat,
Vær Du min Lyst og Glæde!
Vær Du mit Hjertes Skat!
Saa faaer jeg Kronen fat! :,:

O store Kiærlighed,
At Du kom til os ned!
Vi var jo reent fortabte,
Ved Fald og slem Udyd,
Nu bringer Den os skabde
Dog Fred med Engle-Lyd!
O det er Hjertens-Fryd! :,:

O hvor er Glæden sand?
I Jesu Fædreland,
Hvor Engle-Skarer mange
Ophøie Gud især,
Med glade Takke-Sange,
For Han de Smaa har kiær!
O, var vi Alle der! :,: