Grundtvig, N. F. S. Vi samles for dit Aasyn her

No. 129 . **)

Vi samles for dit Aasyn her,
Stol-Kongen over Alle!
Du selv har sagt, Du dem er nær,
Som ærlig Dig paakalde,
Kom, Herre Jesus! det ihu!
Vi samtlig kalde paa Dig nu,
Vær Selv blandt os tilstæde!