Grundtvig, N. F. S. Sørger ei for dem, der sove

No. 401 .

Sørger ei for dem, der sove
Med Guds Fred i Gravens Skiød!
De paany skal Herren love,
Takke høit for Hvile sød,
Ja for Seier over Døden,
Ungdoms-Liv i Morgen-Røden,
Gildes-Færd ad Konge-Vei
Til den Sal, som synker ei!

Selv Han os har aabenbaret,
Til de ømme Hjerters Trøst,
At naar Han i Sky forklaret
Skrider frem med Torden-Røst,
Først Han, som Basunen gjalder,
Gravens Folk til Lyset kalder,
Vinker saa fra Mark og By
Alle Sine op i Sky!

Christne! hvilken Morgen-Røde,
Mange mørke Timer værd,
675 Naar vi, Levende og Døde,
Mødes med vor Herre kiær,
Skal i Himlens Glands og Ære
Evig hos vor Frelser være,
Love Gud med Engle-Røst!
Husker, det er Herrens Trøst!