Grundtvig, N. F. S. Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

No. 145 .

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning
Skaffe Mennesker paa Jord
Leve-Brød og Hjerle-Styrkning
Fremforalt paa Herrens Bord;
Thi hvor under Ordets Telte
Jord og Himmel sammensmelte,
Hvo paa Ordet , som det lyder ,
Herren tager, salig nyder
Nektar og Ambrosia!

Hvede-Kornet og Vin-Ranken
Selv sig kalder Herre min,
Saa med Flid Han fører Tanken
Hen til Bordets Brød og Viin ,
Hvor det Himmelske i Aanden,
Og det Jordiske i Haanden,
Sammensmelte, Eet i Grunden,
Som i Ordet, saa i Munden,
Til vor Sjæls og Legems Tarv!

Hvede-Kagen, Drue-Saften,
Findes paa hver Konges Bord,
Men paa Herrens kun med Kraften,
Som er i Guds Aand og Ord!
Ikkun der, ved Kirke-Mødet,
Eviggiøres Leve-Brødet!
326 Ikkun der har Drue-Saften
Himmel-Smag og Guddoms-Kraften,
Virker salig Hjerteris-Fryd!