Grundtvig, N. F. S. Engle-Herolder, hør du dem

No. 159 . **)

Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!
Nu er der Fred paa Jorderig,
Gud har med Synd're gjort Forlig!
Jubler, I Folk, i Morgen-Gry!
Synger med Engle høit i Sky:
Ære nu være Guders Gud,
Med vor nyfødte Konning prud!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!

* * 348

Christus , tilbedt i Stjerne-Slot,
Christus , evindelig vor Drot,
Kom nu i Kveld til Verdens Øe,
Moderen Hans fuldskiær en Mø!
Hil være Ordet , som blev Kiød,
Guddommen, svøbt i Jomfru-Skiød,
Jesus, vor Drot, Immanuel!
Mennesket tækkes Gud nu vel!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!

Hil være Ham, Freds-Fyrsten skiøn,
Sandhedens Soel, den Godes Søn!
Vingede Ord fra Ham giør sund,
Lyset med Liv er i Hans Mund!
Dulgt haver Han sit Dommer-Sværd,
Døe skal ei den, som Ham har kiær!
Fødes skal Folk med Ham paany!
Mødes skal Folk med Ham i Sky!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!