Grundtvig, N. F. S. Christus kom tilbage

No. 342 . *)

Christus kom tilbage,
Er her alle Dage,
Med den Hellig-Aand ,
Kalder Gud sin Fader,
Paradis oplader
Med sin skjulte Haand!