Grundtvig, N. F. S. Guds Engle sang i Stjerne-Tal

No. 200 .

Guds Engle sang i Stjerne-Tal,
Stjerne-Tal:
Nu Gud skee Lov i høien Hald!
Halleluja, Halleluja!

Fuldsødt det klang i Engle-Chor,
Engle-Chor:
Guds Fred! Guds Fred! Guds Fred paa Jord!
Halleluja, Halleluja!

Nu Adams Børn skal lege Jul,
Lege Jul,
Guds Søn i Svøbet leger Skjul!
Halleluja, Halleluja!

Tak, Engle-Chor, for Jule-Bud,
Jule-Bud!
Med eder vi vil love Gud:
Halleluja, Halleluja!

O, Gud skee Lov for Jule-Nat,
Jule-Nat!
Nu kommer Nyaars-Morgen brat!
Halleluja, Halleluja!

Saa voxe vi i Lys og Løn,
Lys og Løn,
Til Guds Behag med Davids Søn!
Halleluja, Halleluja!

Og som Guds Engle kom til Mænd,
kom til Mænd,
412 Saa komme vi til dem igien,
Halleluja, Halleluja!

Fra Bethlehem til Stjerne-Slot,
Stjerne-Slot,
Vi kiende Engle-Veien godt!
Halleluja, Halleluja!

Thi Jesus er den Himmel-Vei,
Himmel-Vei,
Som skinner klart og sviger ei!
Halleluja, Halleluja!

Den førde Engle ned til Jord,
ned til Jord!
Den fører os til Engle-Chor!
Halleluja, Halleluja!

Der deilige Guld-Kroner smaa,
Kroner smaa,
Vi af Guds Søn, vor Broder, faae
Halleluja, Halleluja!

Thi skee Gud-Fader Lov og Priis,
Lov og Priis!
Guds Søn og Aanden ligerviis
Halleluja, Halleluja!