Grundtvig, N. F. S. Herren strækker ud sin Arm

No. 368 . **)

Herren strækker ud sin Arm,
Smaa vil Han velsigne,
Kommer, Smaa, til Jesu Barm,
Lærer Ham at ligne!
Døb, gienfød dem, Herre from,
Dybt i Livets Kilde!
Aldrig de til Død og Dom
Sig fra Dig forvilde!