Grundtvig, N. F. S. Gud-Faders runde, milde Haand

No. 378. **)

Gud-Faders runde, milde Haand
I Sandhed er den Hellig-Aand ,
Guds gode Gaver mangelund
Uddeler Han i allen Stund!

Sin Søn Gud-Fader os har sendt,
Men aldrig vorder Sønnen kiendt,
Om ei Guds Aand vor Sjæl fornyer,
Og giver Troen Vidnesbyrd!

* * 639

Guds Børne-Flok opdrager Han,
Vor Foster-Fader sød og sand,
Hvad Jesus tjende med sin Død,
I Ham Han over os udgiød!

O Himmel-Ven for Herrens Brud,
Guds Aancle-Dræt, som selv er Gud!
Gienfød, opelsk, hos os i Løn
Gud-Faders elskelige Søn!