Grundtvig, N. F. S. Gienlyd, du ny Jerusalem

No. 233. *)

Gienlyd, du ny Jerusalem,
Som Livets Land og Glædens Hjem,
Af Psalmer nye, i Takt paa Jord
Med alle Himles Engle-Chor!
Thi Christ stod op af Døde!

O! Himmel-Helten, Løvemod,
Nu Slangen traadte under Fod,
Ved Livets Røst i Dødens Land
De Døde reiste sig paa Stand,
Stod op med Livets Fyrste!

Vor Frelser Dødens Fange-Bur
Nu sprængde med sin Kæmpe-Lur,
Gienløste flux i Tusind-Tal
Ham fulgde til den høie Hald,
Da Han stod op af Døde!

Triumphen Hans har Sole-Glands,
Den er Ham værd, Hans Helte-Krands,
Han Døden har tillive bragt,
Den hele Jord til Himlen lagt,
Det er Hans Konge-Rige!

* 458

Thi bede, paa Hans Æres-Dag,
Vi Helten bold om Ridder-Slag,
Og, som Drabanter, om en Plads
I Himlens herlige Palads,
Hvor Engle-Skarer sjunge!

Han sidder ved Guds Høire-Haand!
Han sendte os sin Faders Aand,
I Liv og Død vor Sjæle-Ven,
Og naar Han kommer selv igien,
Vort Støv staaer op af Døde!