Grundtvig, N. F. S. For Alle slagtet er Guds Lam

No. 256. *)

For Alle slagtet er Guds Lam,
Vort Paaske-Lam det bolde,
Lad derfor nu, med Tak til Ham.
Os alle Høitid holde,
Ei med den gamle Surdei rød,
Med Hykleri og Tant,
Men med et hvidt, usyret Brød,
Saa Alt er reent og sandt!

Gud-Faders Majestæt opvakt
Har Christus fra de Døde,
Nu smiler kun ad Dødens Magt
Opstandnes Første-Grøde;
Een Gang for Alle døde Han,
For os til Sjæle-Fred,
Men lever nu i Glædens Land
For Gud i Evighed!

Saa skal og vi fra Synden døe,
Opreises af Guds Naade,

* 486

Og leve, skiøndt vort Kiød er Hø,
For Gud iligemaade!
Gud-Fader, Søn og Hellig-Aand,
Som brækked Vredens Riis,
Og løste for os Dødens Baand,
Skee evig Lov og Priis!