Grundtvig, N. F. S. Dækker Gud nu Bord i Ørken

No. 96 .

Dækker Gud nu Bord i Ørken,
Som det før i Psalmen lød!
Føler Støv nu Aande-Styrken?
Smager Jord nu Himmel-Brød?
Ja, thi Han, som Støvet byder
Til sit Bord, som Ordet lyder,
Han er Himmel-Brødet selv!

Skiænkes Viin der nu i Bæger,
Som giør Jordens Møie let,
Viin, som himmelsk vederkvæger,
Slukker Hjerte-Sorgen ret?
Ja, thi her er Drue-Saften,
Hvoraf Livets Træ fik Kraften,
Det er Skaber-Ordets Blod!

Ja, vor Drot, som Skaber-Ordet,
Selv velsigner Brød og Viin,
Herrens Røst er Sjæle-Bordet,
Selv for Engle Spise fiin,
Ordet dog, som os har vundet,
Til vort Legems Tarv forbundet
Har sin Kraft med Brød og Viin!