Grundtvig, N. F. S. Det hellige Kors, vor Herre, Han bar

No. 269 . *)

Det hellige Kors, vor Herre, Han bar,
Hans blodige Saar og Pine svar,
Hans bittre Død uden Lak og Lyde
Deraf allene vi Godt skal nyde!

Var Jomfru Marie Moder til Christ.
Med alle Guds Helgen hun forvist
Kun himled salig paa samme Maade,
For Jesu Skyld af Gud-Faders Naade!

* 506

Du værdige Hellig-Aand, som Guds Tolk,
Opliv og oplys det Christne Folk,
Og leed os Alle paa Herrens Bane,
Fra Verdens Klogt og vor gamle Vane!

Al Ære og Priis den eneste Gud,
Som sendte sin Søn til Verden ud!
Han styr' og raade os allesammen,
Saa vi ham frygte og elske, Amen!