Grundtvig, N. F. S. Til Himmels foer den Ærens Drot

No. 267. *)

Til Himmels foer den Ærens Drot,
Ærens Drot,
Som gjorde Alt paa Jorden godt,
Halleluja, Halleluja!

Hvad er Hans Navn, den Kæmpe skiøn,
Kæmpe skiøn?
Det Jesus er, Marias Søn!
Halleluja, Halleluja!

Med Kiød og Been, som Gud og Mand,
Gud og Mand,
Opstod, opfoer og throner Han!
Halleluja, Halleluja!

Nu er opfyldt Kong Davids Sang,
Davids Sang!
Hans Søn paa Thronen sig opsvang!
Halleluja, Halleluja!

Høilovet være Herren god,
Herren god,
Med Død og Djævel under Fod!
Halleluja, Halleluja!

Han ved Gud-Faders Høire-Haand,
Høire-Haand,

* 503

Tilsender Støv den Hellig-Aand!
Halleluja, Halleluja!

Guds Engle stige op og ned,
Op og ned,
Med Folkets Sang og Kongens Fred!
Halleluja, Halleluja!

Imorgen kommer Han paany,
Han paany,
Med Straale-Krands paa Rosen-Sky!
Halleluja, Halleluja!