Grundtvig, N. F. S. Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen

No. 170 . *)

Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen,
Og lader ei Hjertet grue!
En Kæmpe har vi faa't til Fryd og til Gammen,
Han Djævelen godt kan kue!
Vor Angest er endt,

* 364

Vor Fiende er skiændt,
For Ret er os Naade bragt,
Guds Venskab er os vist tilsagt;
Thi staaer vor Hu
Til Lov-Sang nu!
O Jesu Christ!
Vor Broder vist!
Du vilde Dig kiærlig forbarme!
Du varst saa from,
Al din Rigdom
Du skænked os Usle og Arme!