Grundtvig, N. F. S. Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst

No.112 .*)

Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst
Din troende Forsamlings Bryst!
Med Himlens Ild du os antænde,
Af Christi Kiærlighed at brænde!
For Hjerterne Dig aabenbar!
Oplys dem med din Lampe klar!
Saa alle Tunger trindt paa Jord
Eenstemmig prise Troens Ord,
Og sjunge som i Engle-Chor:
Halleluja, Halleluja,
Halleluja!