Grundtvig, N. F. S. Klynke og klage

No. 104 .

Klynke og klage,
Nætter og Dage,
Maa hvem der vaagner paa Afgrundens Rand,
Hører kun Loven
Tordne fra Oven:
Doe eller giør hvad en Synder ei kan!

Sjunge og kvæde,
Græde af Glæde,
Maa hvem der hviler i Frelserens Favn,
Finder sig trøstet,
Føler i Brystet
Naade for Naade og Bod for alt Savn!

Smilende døie
Trængsel og Møie,
Juble ved Korset i Frelserens Spor,
Det efterhaanden
Lærer os Aanden ,
Lærer os Mund-Smag af Himlen paa Jord!