Grundtvig, N. F. S. For at dømme Verdens Dommer

No. 214. **)

For at dømme Verdens Dommer,
Raadet hurtig sammenkommer!
Han som dømmer paa sin Dag
Baade Levende og Døde,
Skal nu, uden Skyld og Sag,
For Pilati Domstol møde!
Vantro rækker Ulov Haand,
Lægger Retfærd selv i Baand!

* * 437

Ære være, Frelser, Dig!
Sande maa den hele Jord,
Din Langmodighed er stor!
Vær Du os miskundelig!