Grundtvig, N. F. S. Hører, I, som græde

No. 292 . *)

Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus alt har brugt Gevalt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

* 539

Standet op af Døde,
Brat Han jer vil mode,
Helten ærefuld,
Engle kun I finde,
Hvor Han lukdes inde,
I det sorte Muld;
Hvor Han laae, nu Engle smaa
Nynne venlig for hinanden:
Jesus er opstanden!

Lader Sorgen hvile,
Hvor Guds Engle smile,
Ved Hans Jorde-Tøi!
Iler bort fra Graven!
Svæver ud af Haven!
Farer, som I fløi!
Siger Hver, som Ham har kiær,
Hans Discipler, ingen Anden:
Jesus er opstanden!

Verden har sin Nykke,
Verden har sin Lykke,
Gaaer sin skiæve Gang,
Har ei Tid og Stunder
Til om Guds Vidunder
Nu at høre Sang,
Skib og Plov, og Fugl i Skov,
Bringe, hvor de er tilstæde,
Verden Foraars-Glæde!

Men de ømme Kvinder,
Som med søde Minder
Søge Paradis,
Og de Mænd, som grue,
540 For de klarlig skue
Himmerigs Forliis,
Bring dem Nyt, og sjunger lydt:
Liflig Vaar og evig Sommer,
Den Opstandne kommer!

Tager det til Hjerte!
Glemmer eders Smerte!
Det har ingen Nød,
Jesus , Guddoms-Manden,
Er for os opstanden,
Trods al Synd og Død!
Dem med Skiel Han bar til Hel,
Hvor de Afskum havde hjemme,
Gud vil dem nu glemme!

Livet allevegne
Kan vi os tilegne,
Med Hans Kiød og Blod,
Som for os har vundet,
Som for os har blundet,
Som for os opstod!
Jesu Navn er nu en Favn,
Hvor vi alle, Mand og Kvinde,
Paradiset finde!

Grav! hvor er din Fælde,
Helvede, din Nælde?
Død! hvor er din Brodd?
Synden er afsonet,
Døden har afthronet,
Skiøn er Støvets Lodd!
Synger da Halleluja,
Jord og Himmel med hinanden!
Jesus er opstanden!