Grundtvig, N. F. S. Til Himmels foer, som Gud og Mand

No. 316 . *)

Til Himmels foer, som Gud og Mand,
Gud og Mand,
Vor Herre from, vor Mester sand,
Halleluja, Halleluja!

Han sidder ved Guds høire Haand,
høire Haand,
For Ham kun Bast er Dødens Baand,
Halleluja, Halleluja!

Hvad Konning David kvæder om,
kvæder om,
Fuldherlig nu for Dagen kom,
Halleluja, Halleluja!

Nu sagde Drot til Drotlen min,
Drotten min:
Ved Side min staaer Throne din!
Halleluja, Halleluja!

Ja, ved vor Herres Himmelfærd,
Himmelfærd,
Vi sjunge Alle, fjern og nær:
Halleluja, Halleluja!

Gud-Fader, Søn og Hellig-Aand,
Hellig-Aand,

* 579

Eet i Fuldkommenhedens Baand!
Halleluja, Halleluja!