Grundtvig, N. F. S. Al Verden under Død og Dom

No. 248 . *)

Al Verden under Død og Dom
Blev lagt ved Adams Brøde,
Indtil den store Løser kom,
Uskyldig leed og døde,
Da misted Synd og Død sin Magt,
Med os vor Dommer gjorde Pagt,
Giv, Synder, Ham din Sag i Hænde!
Han for din Tro vil dig frikiende!

Lad os til Ham i Krybben gaae,
Og følge Ham i Ørken!
Lad Kors Ham kun os lægge paa,
Thi med det følger Styrken!
Lad Ham os kun ei vige fra
Paa Olje-Bjerg og Golgatha:
Paa Zion skiænker Han os Hvile,
Saa vi ad Død kan evig smile!