Grundtvig, N. F. S. Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen

No. 240. *)

Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen,
Vække, hæve Fryde-Sangen,
Høi er Thronen, Han bestiger,
Som forener begge Riger:
Stjerne-Land og Blomster-Vang!

Jesus i det Høie throner,
Ham lovsynge Millioner,
Som paa Jorden, saa i Himlen,

* 469

Engle-Chor med Folke-Vrimlen,
Seier-Herren fredegod!

Milde Drot! igien Du kommer,
Som al Verdens strænge Dommer,
Alle Skyer Flammer sprude,
Da er Naadens Time ude,
Alle Engle raabe Vee!

Hør os nu i Naadens Fylde!
Straf os ei som vi forskylde!
Vogt vor Sjæl fra Skam og Skade!
Rør os, bøi os, giør os glade!
Lad os see din Herlighed!