Grundtvig, N. F. S. Kom, Gud-Faders Aand fuldgod

No. 385. *)

Kom, Gud-Faders Aand fuldgod!
Kom med Lys, med Kraft og Mod,
Himmelsk Smil og salig Graad!
Stat os bi med Raad og Daad!

* 650

Talsmand, Trøster allerbedst!
Til den store Bryllups-Fest
Med Guds Viisdom os bereed,
Voxende i Kiærlighed!

Byg dit Tempel i vort Bryst!
Giør med Flid det Mørke lyst,
Haardhed blød og Kulde varm,
Døden husvild i vor Barm!

Lad det kiendes hos os nu:
Alle Tungemaal kan Du,
Og, som Guldet regner ned,
Himmelsk er din Gavmildhed!

Fiender vore tæm Du saa,
At vi Freden nyde maa,
Herrens Fred , den store Skat,
Helten os har efterladt!

Giør Gud-Faders Hjerte-Lag
For os som den klare Dag,
Sønnen paa sin Konge-Stol
Straalende som Livets Soel!

Giv os, med din Ydmyghed,
Om Dig Selv og ret Beskeed,
Prænt os levende i Hu:
Som Du vil saa virker Du!