Grundtvig, N. F. S. Christus fuldstrag

No. 285 . *)

Christus fuldstrag,
Keiser høi over alle Konger,
Han er opstanden, Christne sjunger:
Lovet være vor Herres Dag!
Christ raade for os!
Christ være med os!
Halleluja!