Grundtvig, N. F. S. Søn var Judas af de Øgle-Unger

No. 213. *)

Søn var Judas af de Øgle-Unger,
Som bagtalde Gud med deres Tunger,
Mens Hans Manna var i deres Mund,
Thi, med Himmel-Brødets Smag i Munden,
Gik han ud med Dragen fra Afgrunden,
Solgde Herren i den samme Stund!
Lad os Du, som Mennesket har skabt,
Med Umennesket ei gaae fortabt!