Grundtvig, N. F. S. Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt

No. 325 . **)

Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt,
I Lys og Herlighed og Magt,
Han Tiden giennemskued,
Han Verden saae, før den blev fød,
Han saae dens Fald, Han saae dens Nød,

* * 587

Og Døden, som os trued.
Store, dybe Frelser-Naade!
Retfærds Gaade
Er udgrundet,
Frelsens Vei er seet, er fundet!

Det er fuldendt: fra Jordens Nød,
Fra Trængsel, Armod, Kors og Død,
Gaaer Herren til Guds Ære!
Den Haand, som trued Storm og Hav, *)
Den Haand, som sprængde Verdens Grav,
Skal Himmel-Spiret bære!
Salig, Frelser, Du opstiger,
Jorden viger,
Himlen blinker,
Herlighedens Krone vinker! **)

Alt Skyens Glands omstraaler Dig,
Du end velsigner Jorderig,
Og mægtig Arm udbreder! ***)
Bebudet har du os Din Aand, ****)
Naar ved din Faders høire Haand
Dig Engles Hær tilbeder!
Herre! stig Du til din Throne! *****)
Salig tone
Engle-Stemmer:
Jesus Christas os ei glemmer! ******)