Grundtvig, N. F. S. Søndag er vor Herres Dag

No. 136 .

Søndag er vor Herres Dag,
Ei, som Daarer mene,
Fordi Salighedens Sag
Er den Dags alene,
Men for eet Vidunder stort
Er af To i Søndags gjort:
Bragt for Lyset Guddoms-Livet,
Sprængt af Ordet, Guddoms-Blivet,
Mørkets Mur og Dødens Port!

Ja, i Søndags Himlens Gud
Talede og sagde:
307 Lys, hvor est du? spring herud!
Lys for Dagen lagde!
Sagde og til Engel reen:
Vælt du bort den store Steen,
Under Seigl i Blomster-Haven,
Over Liv og Lys i Graven,
Over Guddoms-Mandens Been!

Dog end meer, ei Nok med det,
Kronet blev først Værket,
Da af Tre Han gjorde Eet :
Søndags-Mindesmærket,
Rakde os sin Fader-Haand,
Udgiød over Støv sin Aand,
Sendte Jorden Tunger røde,
Af hvis Lue Hjerter gløde,
Skar sit Folk for Tunge-Baand!

Syng det, Himmel! føl det, Jord!
Mal det, Alter-Flamme!
Tunger skabde sig Guds Ord ,
Herberg med det Samme,
Paa den store Pindse-Fest ,
Da Guds Aand blev Støvets Giæst,
Da til Verden kom den Kirke ,
Som hos Gud kan Alt udvirke,
Med den Hellig-Aand til Præst!

Far nu brat til Himmels, Jord!
Syng i Sky din Psalme!
I dit Skiød er Livets Ord,
Evighedens Palme!
Ja, Guds Tunge er paa Jord,
Og paa den Guds Skaber-Ord!
Lyset, Livet, Himmel-Freden,
Aanden, Ordet, Kiærligheden,
Gud, i Støvets Hytte boer!

308

Almind-Kirke! bær da Blus!
Lad dit Spir forgylde!
Gud er med dig, Alt er Guds,
Jorden og dens Fylde!
Hver en Søndag trindt om Land
Han i dig giør Viin af Vand,
Samler Alt i Jesus-Navnet ,
Giør til Eet hvad Han har favnet,
Skænker Kiærlighed Forstand!

Kunde Glimt af Herrens Dag
Patriarken fryde,
Hvad da Herrens Venne-Lag,
Som Ham selv kan nyde!
Hvad da Herrens egen Brud,
I hvis Huus gaaer ind og ud
Hver en Søndag Guddoms-Ordet,
Skjult i Bad og klart ved Bordet
Skænker Fællesskab med Gud!

Derfor vaie Konge-Flag
Høit fra alle Kirke-Taarne,
Paa vor store Høitids-Dag,
Mageløs, som den Eenbaarne!
Lyset paa sin Konge-Stol,
Herren , er dens gyldne Soel!
Hvor Propheter kom til Orde,
For »den Dag, som Herren gjorde«
Aand som Morgen-Hane goel!

Derfor paa vor Herres Dag
Menighedens Lov-Sang tone,
Som en Engle-Stemme svag,
Børne-Psalme for Guds Throne,
For vor Drot i Glands og Skjul,
Som for Paaske , saa for Juul ,
309 Sidst og bedst for Hellig-Aanden,
Pindse-Giæst med Bod for Vaanden:
Livets Kraft og Lysets Fugl!