Grundtvig, N. F. S. Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden

No. 235 . *)

Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden
Christne offre Lov igien,
Det Guds Lam gienløste Hjorden,
Gav Gud-Fader os til Ven!
Død og Liv i Kredsen gik,
Bane-Saar vel Livet fik,
Over Død dog Seier vandt,
Og med Paaske-Soel oprandt!

Siig, Marie Magdalene,
Mens du stod ved Graven ene,
Hvad saae du, i Morgen-Stunden,
Siig os det, med Guld i Munden!

Jeg saae Grav og Jordelin,
Engel klar og Engel fin,
Jeg saae Jesus , som var død,
Liljehvid og rosenrød,
Jesus , som paa Korset leed,
Klart opreist i Herlighed!
Han, vort Haab, stod op med Priis!
Møder jer i Paradis!

Sanddru Marie!
Hvad er Vagtens Løgn, som flyer,
Tør ei Lyset oppebie,
Mod dit ægte Vidnesbyrd!
Vist opstanden er vort Haab,
Som det vidnes ved vor Daab,
Jesus, Guds og Davids Søn,
Lever hos os nu i Løn,
Synlig vi med Lov og Pris
Møde Ham i Paradis!

* 461

Trods al Jøde-Løgn og Snak,
Gud skee evig Lov og Tak!
Jesus er opstanden!