Grundtvig, N. F. S. Al Verdens Synd er sonet ud

No. 296. **)

Al Verdens Synd er sonet ud,
Thi, som en kiærlig Fader, Gud
Sig lod med os forlige;
Vor Jesus har fuldkommet Alt,
Opreist al Skabningen som faldt,
Og kiøbt os Himmerige!
Døds-Hav! Orm-Grav!
I kan true, vi ei grue,
Hans vi bleve,
Som med Sig bød Sine leve!

* *