Grundtvig, N. F. S. Jeg som et Barn mig glæde vil

No. 196. *)

Jeg som et Barn mig glæde vil,
Og sjunge i det Høie:
Idag ei Sorg paa Jord er til,
Som kan min Sjæl nedbøie!
Idag er fattigst Betler rig!
Et Paradis er Jorden mig,
Guds Engle til mig kvæde:
Idag er dig en Frelser fød!
Idag al Jordens Sorg er død,
Og født al Jordens Glæde!

Ei Synd og Død i Verden meer
Mig knuge skal og kyse:
Jeg Naadens Sol oprundet seer,
Og den skal evig lyse!
En Konge er idag mig fød:
Det lidet Barn paa Moders Skiød
Al Verdens Nød betvinger!
Hans Rige Himmel er og Jord;

* 404

Den Konge evig Tro jeg svor,
Og Han min Sjæl gav Vinger!

Flyv høit, min Sjæl, da barnefro!
Forlyst dig i Hans Rige,
Med Kiærlighed, med Haab og Tro!
Hans Ord skal aldrig svige!
I Klude svøbt, i Krybbe lagt,
Det Barn har over Stormen Magt,
Og over Havets Bølger;
Ei Jord, ei Luft , ei Ild , ei Vand,
Ei Mørkets Magter skade kan
Den Sjæl, som Barnet følger!

Ei Verdens Glands og Klogskab meer
Forblinde skal mit Øie:
Hvor Østens Vise Stjernen seer,
Vil jeg mig dybt nedbøie:
Mig ei forarge skal det Straa,
Hvor Kongen spæd i Stalden laae,
Som stifted Naadens Rige!
O, viis er den, som troer paa Ham!
Enfoldig Hyrde først fornam,
Hvad Engle kun udsige!

Kom, Høie, Lave, Store, Smaa,
Enfoldige og Vise!
Lad os til Jesu Krybbe gaae,
Og Verdens Frelser prise!
Forgiæves lyse Stjernen ei!
See, Konger følge Hyrdens Vei!
Hør, Himlens Engle kvæde!
Idag er os en Frelser fød!
Idag al Jordens Sorg er død
Og født al Jordens Glæde!