Grundtvig, N. F. S. Et Barn er født i Bethlehem

No. 163 . *)

Et Barn er født i Bethlehem,
Bethlehem,
Thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, Halleluja!

En fattig Jomfru sad i Løn,
sad i Løn,
Og fødte Himlens Konge-Søn!
Halleluja, Halleluja!

Han lagdes i et Krybbe-Rum,
Krybbe-Rum,
Guds Engle sang med Fryd derom:
Halleluja, Halleluja!

Og Østens Vise offred der,
offred der,
Guld, Røgelse og Myrrha skiær,
Halleluja, Halleluja!

Forvundet er nu al vor Nød,
al vor Nød,
Os er i Dag en Frelser fød!
Halleluja, Halleluja!

I Kiød og Blod blev Han os lig.
Han os lig,

* 354

Og giør os til Guds Børn med sig!
Halleluja, Halleluja!

Guds kiære Børn vi blev paany,
blev paany,
Skal lege Jul i Himmel-By!
Halleluja, Halleluja!

Paa Stjerne-Tepper lyseblaa,
lyseblaa,
Skal glade vi til Kirke gaae,
Halleluja, Halleluja!

Guds Engle der os lære brat,
lære brat,
At sjunge, som de sang inat:
Halleluja, Halleluja!

Da vorde Engle vi som de,
vi som de,
Gud-Faders Ansigt vi skal see,
Halleluja, Halleluja!

For Frelser bold og Broder blid,
Broder blid,
Vi synge da til evig Tid:
Halleluja, Halleluja!