Grundtvig, N. F. S. Verdens Igienfødelse

No. 237. *)

Verdens Igienfødelse
Glæden igienføder,
Skiønt forynget, Skabningen
den Opstandne møder!
Øst og Vest og Syd og Nord,
Ild og Vand og Luft og Jord,
Sjunge Paaske-Psalmer!

Seer du op til Hvælvingen,
Skyerne sig klare,
Lytter du til Bølgerne,
blidelig de svare,
Mellem Begge morgenglad
Tumler sig, med muntert Kvad,
Hele Fugle-Choret!

Seer du, hvor i Skovene
alle Træer skyde!
Mærker du, hvor Engene
sig i Vaaren fryde!
Nu det Visne vorder grønt,
Nu det Stygge vorder skiønt,
Det giør Paaske-Morgen!

Livets Varme, seirende
over Dødens Kulde,

* 463

Priser Ham, som straalende
reiste sig af Mulde;
Dødens Fyrste Ham tog heel,
Havde i Ham ingen Deel,
Misted hvad han havde!

Fundet har nu Mennesket
Bod for alt Forliset,
Sværdet nu, det lynende,
svandt fra Paradiset,
Der Cheruben løfter glad
Olje-Green med Palme-Blad,
Vinker os til Haven!