Grundtvig, N. F. S. Glædelig Fest! Glædelig Fest

No. 202 .

Glædelig Fest! Glædelig Fest!
Glædelig Jul og lyksaligt Nyaar,
Det faae de bedst,
Som arved Hyrdernes Kaar,
Som paa den Tidende lide,
Gud haver ladet os vide;
Hver den, som hører og troer:
Engelens lønlige Ord!

Fare med Fred, Fare med Fred,
Fare med Fred, som dem Aanden har meldt,
Trøstes derved,
415 Født er den Himmelske Helt,
Skal de, som Hovedet bøie
For hvad de Prøvedes Øie,
Annas og Simeons , saae,
Tvivlene dermed nedslaae!

Stjernen i Øst, Stjernen i Øst,
Stjernen i Øst over Jødernes Drot,
Vidskabens Røst,
Rimer med Bøgerne godt,
Derved dog Liv kun formodes ,
Frygter og fnyser Herodes ,
Den giver Hjertet ei Bod,
Den koster Børnenes Blod!

Glædelig Fest, Glædelig Fest,
Glædelig Jul og lyksaligt Nyaar,
Engelen bedst
Byder med Hyrdernes Kaar,
Naar, med Fornuften til Fange,
Flux vi til Bethlehem gange,
Og i den barnlige Tro
Søge vor Drot og vor Ro!