Grundtvig, N. F. S. Al den ganske Christenhed

No. 205 . *)

Al den ganske Christenhed
Priser Guds Barmhjertighed,
Af Hans store Kiærlighed
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Engle har os Budskab ført,
Aanden har vort Hjerte rørt,
Troens Ord har Sjælen hørt,
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Barnlig kom til os Guds Ord ,
Af den tørre, sprukne Jord
Livets Træ i Kveld opfoer!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Verden saae Guds lille Søn,
Fandt Ham dog ei faur og skiøn,
Lasted Ham i Lys og Løn!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Ei var Han til Øiens-Lyst,
Verden hørde ei Hans Røst,
Vraged Tale Hans og Trøst!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

* 422

Han, den Mand saa pinefuld,
Glimred ei af Sølv og Guld,
Var kun de Ydmyge huld!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Hen i Veir Hans Ord Man slog,
Men vor Frelser blev Han dog,
Al vor Sot Han paa sig tog!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Ved Hans Vunder vi fik Bod,
Han for os sig plage lod,
For vor Synd udgiød sit Blod!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

For os hyrdeløse Faar
Han forlod sin Faders Gaard,
Lægde os med sine Saar!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Som et Faar og som et Lam
Man til Slagter-Bænken Ham
Førde taus og spag og tam!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

For Ham gjaldt ei Slaa og Bom,
Sært Han gik og sært Han kom!
Hvo kan tale ret derom?
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Svig ei fandtes i Hans Mund,
God var Han af Hjertens-Grund,
Englereen i allen Stund!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

423

Døden leed den Herre bold
For sit Folk, som Syndens Sold,
Saae sin Grav i Fiendens Vold!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

En Misdæder blev Han kaldt,
Blandt de Værste blev Han talt,
For de Mange leed Han Alt!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Helten med de sære Kaar,
Revet bort i Ungdoms-Aar,
Æt dog har, som ei forgaaer!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

I sit Ansigts Purpur-Sved
Tjende meer end Mange veed
Herren, vor Retfærdighed!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Arven Hans er stor og skiøn,
Lys og Liv Han fik til Løn
For det hele Adams-Kiøn!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!

Jesus Christus! Frelser god!
Tvæt os rene i dit Blod!
Raad paa al vor Vaande Bod!
Det er nu skeet, som spaaet havde Esaias!