Grundtvig, N. F. S. Ophold os Herre, ved dit Ord

No. 128. *)

Ophold os Herre, ved dit Ord,
Trods Pavens Løgn og Tyrkens Mord,
Som styrte vil fra Thronen ned
Dig, Kongen i al Evighed!

Beviis dem klart, med Liv og Aand,
Du sidder ved Guds høire Haand!
Og lær din arme Christenhed,
Du raader ene for Guds Fred!

Ja, Trøster from, Gud Hellig-Aand,
Foreen Guds Folk i Fredens Baand!
Vær os en trofast Ven i Nød!
Hold os i Live trods vor Død!